Fuglefoto

Linerle ved elveosen
Blå – og kjøttmeis
Granmeis
Spettmeis med fangst
Bokfink i vinterlandskap
Blåmeis
Tett på knoppsvanen
Knoppsvane
Knoppsvanens segl
Tett på ørn
Ungørn
Ørner
Hegren kviler
Silandpar
Silandpar i kveldslys
I morginsola
Røy i flukt
Tiur i snøvær
Liv i skogen
Morgonsol
Sol i vifta
Tjeld renser fjærdrakta
Tjeld i fjøresteinane
Tjeld vingespenn