Fuglefoto

Linerle ved elveosen
Blå – og kjøttmeis
Granmeis
Tett på knoppsvanen
Knoppsvane
Knoppsvanens segl
Spettmeis med fangst
Bokfink i vinterlandskap
Blåmeis
Tett på ørn
Ungørn
Ørner
Hegren kviler
Silandpar
Silandpar i kveldslys